Achtergrond en uitleg over HEART-GP

Pijn op de borst is een van de meest voorkomende klachten waarmee mensen naar de huisartsenpost gaan. Meestal komt het door pijn aan de borstspieren, de ribben of de slokdarm. Maar in sommige gevallen heeft iemand een levensbedreigend hartinfarct. Dan moeten ze met spoed naar het ziekenhuis. Op dit moment is er alleen geen goede test beschikbaar voor de huisarts om snel te weten of de pijn door een hartprobleem komt.  Met HEART-GP willen we een hulpmiddel ontwikkelen waarmee huisartsen dit in de toekomst wél snel te weten kunnen komen. Op deze manier kunnen huisartsen patiënten meer zekerheid bieden en alleen mensen die echt acute hartzorg nodig hebben doorsturen voor behandeling in het ziekenhuis. Voor het onderzoek combineren we een snelle bloedtest en een risicoscore. De bloedtest kan met een prikje in de vinger binnen enkele minuten vertellen of het hart beschadigd is. De risicoscore is een soort vragenlijst over de klachten, leeftijd, het geslacht en eerdere gezondheidsproblemen van de patiënt.

HEART-GP gaat de aankomende vier jaar op huisartsenposten in de regio’s Amsterdam, Leiden, Den Haag en Noord-Limburg lopen. De huisartsen en het personeel op deze locaties doen bij elke patiënt met pijn op de borst de bloedtest. Ook vullen ze steeds een aantal verschillende vragenlijsten in. De patiënt wordt vervolgens verder geholpen volgens de beste inschatting van de arts, die in deze fase nog niet naar de uitslag van de tests kijkt.


Praktische informatie bij deelname aan ons onderzoek

De dienstdoende huisarts heeft u gevraagd of u mee wilt doen aan dit onderzoek. Nadat u gevraagd bent voor toestemming zal er bij u een vingerpriktest worden afgenomen. Verder zal de huisarts een korte lijst met vragen stellen en als mogelijk een hartfilmpje (ECG) laten maken. De huisarts levert verder gebruikelijke zorg op basis van diens expertise. Dat houdt in dat u dezelfde zorg krijgt als patiënten die niet deelnemen aan het onderzoek. Wel adviseren we de huisarts om bij afwijkende testuitslagen direct contact op te nemen met de cardioloog.  

Ongeveer een week later ontvangt u van ons via de post uitgebreidere informatie en een toestemmingsformulier. Het onderzoeksteam neemt vervolgens telefonisch contact met u op, zodat u vragen over het onderzoek kunt stellen. Met uw toestemming, vragen wij uw eigen huisarts na 6 weken of er nieuwe onderzoeken zijn verricht of nieuwe diagnoses zijn gesteld die met de pijn op de borst te maken hebben.

Hierna is voor u het onderzoek afgerond.