Praktische informatie voor huisartsen

Hartelijk dank dat u als huisarts mee wilt helpen aan het HEART-GP onderzoek, een project gericht op het ontwikkelen van een betrouwbare beslishulp bij pijn op de borst op de huisartsenpost.

 
Volg de volgende stappen:


1. Is mijn patiënt geschikt voor deelname aan dit onderzoek?
Uw patiënt mag meedoen mits, deze:

  • Pijn op de borst heeft (niet door trauma)
  • Ten minste 18 jaar oud
  • Hemodynamisch stabiel
  • In staat om zelf toestemming te geven
  • Ingeschreven bij een huisarts


2. Vraag de patiënt om voorlopige toestemming voor deelname en noteer dit in het dossier als “HEART-GP: akkoord”

3. Volg de aanwijzingen in deze checklist
4. Hoe werkt de vingerprik en de analyse met het troponine-apparaat?5. De uitslagen zijn binnen.... het vervolgbeleid